Skip to content

E04 Laitteiden osoitteistaminen

Takaisin opintojakson aikatauluun

Takaisin materiaaliin: IPv4 osoitteet, aliverkot and ARP

Fyysinen topologiakuva

!a

Video: Ohjeet E04 harjoitukseen

Esimerkkivideo: virtuaalikoneen rajapinnat, ping ja kuinka piirtää

Esimerkkivideo: Konfiguroidaan VLAN tagged/untagged

Esimerkkivideo: E04 step-by-step, Harjoitus tehtynä opetuksessa kesällä 2021 opettajan toimesta

Selitän pitkään ja hartaasti, eli videon kesto pitkä. Mutta tällä ei oikein pieleenkään voi mennä. Toivottavasti. Saman videon descriptionissa aikaleimat E01 - E05 tekemiselle.

Valmistellaan ympäristö topologiaan

Tämä harjoite seuraa E02:sta käyttäen sen konfiguraatiota pohjana (ja E03:sen IP-osoitelaskelmia).

Tuo vyos.ova virtuaalikone topologiaasi

Löydät vyos.ova tiedoston: Voit ladata virtuaalikoneet tästä linkistä

 1. Lisää Internal network adapteri vyos virtuaalikoneeseen (kohti yhtä kytkimistäsi)
  • Sillä voi olla vapaasti valitsemasi nimi (esim. RtoSW or LANx)
 2. Lisää uusi adapteri yhdelle kytkimelle (johon vyos tulee kiinni)
  • Sillä pitää olla sama nimi kuin kohdassa 1.
 3. Päivitä topologiakuvasi tekemiesi muutosten mukaiseksi

Jos hämmennyt piirtotyylistä, tarkasta FAQ

Ongelma 13 - Kuinka verkkoadapterit toimivat VirtualBox:ssa?

Valitse aliverkot (loogiseen) topologiaasi

 1. Valitse kaksi 50 (päätelaite)osoitteen aliverkoistasi E03 Aliverkkojen laskenta - Harjoitus 2
  • Näitä aliverkkoja käytetään työasemien (lubuntujen) osoitteistamiseen
 2. Valitse yksi 13 (päätelaite)osoitteen aliverkoistasi E03 Aliverkkojen laskenta - Harjoitus 3
  • Tätä käytetään tietoverkkolaitteiden hallitsemisverkkona

Looginen topologia

Piirrä looginen topologiakuva aliverkoistasi ja täytä se IPv4 aliverkko-/osoitetiedoilla (ks. esimerkki).

Esimerkki: Looginen topologia

Varoitus: Älä sekoita tätä fyysisen topologiakuvan kanssa

Kuvat täydentävät toisiaan (ja visualisoivat eri asioita).

Loogisessa topologiassa on

 1. IPv4 aliverkot & osoitteet - OSI mallin kerros 3 tietoa
 2. VLAN tiedot (missä aliverkkoja käytetään) - OSI mallin kerros 2 tietoa

!a

Luo ja päivitä VLAN:t kytkimissä

 1. Vanha VLAN (workstations, tag 5) tulee olemaan ensimmäinen 50 (päätelaite)osoitteen aliverkko
 2. Luo uusi VLAN johon tulee toinen 50 (päätelaite)osoitteen aliverkko
  • Voit valita vapaasti VLAN tag -arvon aliverkolle
  • Voit valita vapaasti VLAN nimen aliverkolle
 3. Verkkolaitteiden hallinnan VLAN luodaan myöhemmin

Siirrä Lubuntut ensimmäiseen ja toiseen 50 osoitteen aliverkkoon

Siirrä topologian mukaisesti lubuntut eri aliverkkoihin (VLANeihin) täggäämällä ja untäggäämällä kytkinten portteja.

 • Lubuntu1 vanha VLAN
 • Lubuntu2 uusi VLAN

Osoitteista laitteet manuaalisesti

Vyos

Käynnistä Vyos virtuaalikone ja konfiguroi IPv4 osoitteet molemmista 50 osoitteen aliverkoista.

Vinkkejä kuinka konfiguroida Vyos virtuaalikonetta

Vyos on hieman erillainen kuin kytkimet.

Video: Konfiguroidaan Vyos

Vaara! Käytä aina poweroff -komentoa Vyos virtuaalikoneen sammuttamiseksi!

Kylmästi rastista ikkunan (ja virtuaalikoneen) sammuttaminen aiheuttaa satunnaisesti konfiguraatioiden katoamista.

Katso tämä kohta videosta kuinka poweroff.

1. Kun olet kirjautunut tulet show -tilaan.

Tässä voit esimerkiksi

vyos@vyos:~$ show configuration - katsoa konfiguraatiota

vyos@vyos:~$ show interfaces - katsoa rajapintojen tilaa

vyos@vyos:~$ show ip route - katsoa reititystaulua

2. Konfiguroidaksesi Vyosia sinun pitää kirjoittaa configure -komento
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# _
3. configure -tilassa voit käyttää set -komentoja.

Seuraava komento kirjoittaa "ToLAN1" tekstin interface eth0 rajapinnan kuvailuksi

set interfaces ethernet eth0 description toLAN1

4. Vahvista/Ota käyttöön konfiguraatio

Kun kaikki set -komennot ovat valmiita, voit tarkastaa muutoksesi komennolla show | compare.

vyos@vyos# show | compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+description toLAN4
[edit]
vyos@vyos# 

Tarkastuksen jälkeen (+ rivit ja - rivit) otat muutokset käyttöön commit -komennolla.

vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# 

Tallennat konfiguraation kovalevylle save -komennolla.

vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#

Kirjoita exit päästäksesi takaisin show tilaan.

vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ 

Konfiguroi VLAN rajapinnat (vif) Vyos:ssa seuraavasti:

Vinkki: Muuta komennot verkkoosi soveltuviksi!!!

Nämä ovat vain esimerkkejä...

Sinulla on * Eri osoitteet aliverkoille * eri vif -arvot (vif tarkoittaa vlans vyos:ssa)

set interfaces ethernet eth0 vif 5 address 192.168.0.254/24
set interfaces ethernet eth0 vif 10 address 192.168.10.254/24

Lopputulos show configuration -komennossa

interfaces {
  ethernet eth0 {
    vif 5 {
      address 192.168.0.254/24
    }
    vif 10 {
      address 192.168.10.254/24
    }
  }

Nämä vif -rajapinnat toimivat samassa fyysisessä eth0 portissa, mutta eri VLAN tag arvoilla. Täten merkattu Ethernet kehys/liikenne vastaanotetaan ja lähetetään näistä loogisista porteista/alirajapinnoista/virtuaalisista rajapinnoista/VLAN rajapinnoista (rakkaalle lapselle on monta nimeä).

Kun olet antanut commit-, save & exit-käskyt, voit tarkastaa asetusten käyttöönoton show interfaces -komennolla.

vyos@vyos:~$ show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface    IP Address            S/L Description
---------    ----------            --- -----------
eth0       -                 u/u 
eth0.5      192.168.0.254/24         u/u 
eth0.10     192.168.10.254/24         u/u 
lo        127.0.0.1/8            u/u 
         ::1/128
vyos@vyos:~$ 

Tarkasta myös reititystaulu show ip route -komennolla liitettyjen verkkojen osalta (Connected - C -kirjain rivin alussa).

vyos@vyos:~$ show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
    O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
    T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP,
    F - PBR, f - OpenFabric,
    > - selected route, * - FIB route

C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, eth0.5, 03:46:11
C>* 192.168.10.0/24 is directly connected, eth0.10, 03:46:11
vyos@vyos:~$ 

Info: Tätä topologiaa joskus kutsutaan 'Router on a Stick'

Vinkki: Saatat haluta vielä nimetä reitittimen

Naming in Vyos (Routers)

Vyos: set system host-name [name]

Vaatii Vyos virtuaalikoneen uudelleenkäynnistyksen jotta nimeäminen tulee toimintaan.....

Osoitteista Lubuntut manuaalisesti

Muuta Lubuntujen osoitteet sopimaan aliverkkoihisi.

Tärkeää: Käytä Vyos rajapinnan osoitetta oletusyhdyskäytävänä lubuntun aliverkossa

Jos tarpeellista, muista osiot Harjoituksesta E02: Ensimmäiset kytkimet; kuinka manuaalisesti osoitteistaa Lubuntut.

Osoitteista kytkimet manuaalisesti

On aika luoda vielä yksi uusi VLAN kytkinten hallintaverkkoa varten. Käytä yhtä 13 (päätelaite)osoitteen aliverkoista harjoituksesta E03 Calculating Subnets - Exercise 3) sinun Network Devices VLANina. Lisää se loogiseen topologiaasi.

Hyvin usein verkkolaitteiden hallinta-IPv4-osoitteet eristetään omaan VLANiinsa. Tämä segmentointi auttaa tunnistamaan, kuka pääsee laitteiden hallintaosoitteeseen kiinni.

 1. Luo network_devices VLAN ja aseta sille VLAN tag arvo
 2. network_devices VLAN pitäisi tägätä kytkinten välillä ja reitittimelle (jo olemassa oleviin fyysisiin liitäntöihin/kaapeleihin)
 3. Poista aiemmin konfiguroimasi IP-osoite kytkimiltä
  • unconfigure vlan <vlan> ipaddress -komennolla
 4. Lisää uusi osoite kytkimille loogisen topologiasi mukaisesti configure vlan network_devices ipaddress <ip> <mask>
 5. Reittimellä, konfiguroi vif interface ja osoitteista se network devices VLANiin
 6. Lisää oletusyhdyskäytävä kytkimille komennolla configure iproute add default <ip of router vif interface in network devices vlan>

Yhteystestaukset

Testaa ja dokumentoi repositorioon yhteydellisyys ping- ja traceroute-komennoilla seuraavilla väleillä:

 • Lubuntu <-> Lubuntu
 • Lubuntu <-> Vyos
 • Lubuntu <-> Switch

Mitä dokumentoida harjoituksesta?

Dokumentoi repositorioon E04.md ja /documentation/E04/ -kansioon:

 • Kuvankaappauksia, pohdintojasi ja tekstiä tehdessä harjoitusta
 • Todennukset toimivista yhteystestauksista
 • Konfiguraatiot kaikista verkkolaitteista
 • Piirtämäsi topologia kuvat
Video: Kuinka hakea ja tallentaa konfiguraatio tietoverkkolaitteista?

SSH yhteys Vyosiin Lubuntusta?

Laita päälle SSH -palvelin vyos virtuaalikoneella

vyos$vyos# set service ssh port 22
vyos$vyos# commit
vyos$vyos# save

Voit nyt yhdistää lubuntulta ssh vyos@<ip address> -komennolla Vyos:n

Takaisin opintojakson aikatauluun?

Takaisin opintojakson aikatauluun


Lisenssi

Tämän opintojakson materiaalin on kirjoittanut Karo Saharinen ja se on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi