Skip to content

Opintojaksoinfo - Tietoverkkotekniikka

Tämä sivu kuvailee eroavaisuudet Tietoverkot -opintojakson (5 ECTS, ~135 tuntia) & Tietoverkkotekniikka -opintojakson (4 ECTS, ~108 tuntia) välillä.

 • Tietoverkot -> Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmassa
 • Tietoverkkotekniikka -> Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa

Yleistä

Oppilaitos Teknologiayksikkö, IT-instituutti
Opintojakso Tietoverkkotekniikka (englanniksi: Basics of Data Network Technology)
Koodi TSAT0530
Opettaja(t) Karo Saharinen )
Materiaali Karo Saharinen
Ryhmä(t) Katso "Aikataulut" vasemmalta

Oppimistavoitteet ja esitietovaatimukset voit lukea opintojaksokuvauksesta Pepissä. Opintojakson voi hyväksilukea JAMK:n ohjeiden mukaisesti.

Aikataulu

Opiskelijan työkuorma-arviot

4 opintopistettä * 27 h = 108 tuntia, josta

 • 33,25 h teoriamateriaalia, josta
  • 13,25 h = Video materiaali/Oppitunnit perustuen tekstiin
  • 20 h = materiaalin uudelleen lukemiseen
 • 66,75 h = ~4,5h per harjoite (jos arvosana 5 tavoitteena)
 • 10 h = Itseopiskelua mihin tarvitseekaan
 • 4 h = Koe (sisältää uusinnat)

Opintopisteen kuormittavuus perustuu ECTS Users' Guide -ohjeeseen

Quote

The correspondence of the full-time workload of an academic year to 60 credits is often formalised by national legal provisions. In most cases, workload ranges from 1,500 to 1,800 hours for an academic year, which means that one credit corresponds to 25 to 30 hours of work.

Sama JAMK:n verkkosivuilla

Quote

Kokoaikaisen opiskelijan lukuvuoden kokonaiskuormitus on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. 40 viikolle jaettuna se vastaa 40-tuntisia työviikkoja. Vastaavasti lukukauden kokonaiskuormittavuus on 800 tuntia opiskelijan työtä (30 opintopistettä). Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Tämä voi koostua lähiopiskelusta, virtuaaliopiskelusta, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä, tenttiin valmistautumisesta, tentistä, jne.

Arviointi

Palautettavien tehtävien ja opiskeltavien materiaalien määrä on vähennetty

Tämä konkretisoituu kahdella eri tavalla:

 • Lyhennämme opiskeltavaa materiaalia poistamalla IPv6 ja BGP asiat (vaikka niihin liittyvät kysymykset ovat kokeessa)
  • Lue ne, jos haluat, koska niiden tuntemus vain nostaa todennäköisyyttä läpäistä koe
 • Lyhennämme opiskeltavien harjoitusten määrää poistamalla harjoitukset IPv6 (E16) ja BGP (E17)

Minulla ei ole ongelmia kirjata teille 1 opintopiste vapaastivalittaviin, mutta sitten arviointiasteikko on tiukempi

Käytämme tiukempaa arviointia Tietoverkot -opintojaksolta, jos haluat arvosanan 4 opintopisteelle JA 1 opintopiste vapaastivalittaviin hyväksyttynä

Hyväksytty / Hylätty

Sinun tarvitsee

 1. läpäistä teoriakoe (korkeammalla pistevaatimuksella)

Teoriakoe Exam -järjestelmässä.

Pisteet Arvosana
alle 60% Ei hyväksytty (0)
päälle 60% Hyväksytty (HYV)

Haluatko numeraalisen arvosanan?

Sinun tarvitsee

 1. läpäistä teoriakoe (alhaisemmalla pistevaatimuksella)
 2. palauttaa tehtävät
  • Muista että englanniksi ammattikorkeakoulu on: University of Applied Sciences.

Teoriakoe Exam -järjestelmässä.

Pisteet Arvosana
alle 40% Ei hyväksytty (0)
päälle 40% Katso arvosana tehtävät taulukosta

Harjoitteet raportoidaan yksilöinä

Ei ryhmäpalautuksia, koska jokaiselle opiskelijalle harjoitteet parametrisoidaan opiskelijanumeroon perustuen.

Läpäistyt harjoitukset Arvosana
Välillä E01 to E03 0
E01 - E04 valmiina 1
E01 - E06 valmiina 2
E01 - E08 valmiina 3
E01 - E12 valmiina 4
E01 - E15 valmiina 5