Skip to content

E13 Konfiguroidaan Apache resurssien jakoon

Takaisin opintojakson aikatauluun

Takaisin materiaaliin: Palvelimet, Päätelaitteet ja WLANit

Video: Ohjeet E13 harjoitukseen

Topology

Tässä harjoituksessa...

 1. Palvelimesi on Lubuntu virtuaalikone (!a)
 2. Lubuntu virtuaalikone toimii HTTP -palvelimena
 3. Testaa sitä käyttäen toista Lubuntu virtuaalikonetta

!a

Tarkastetaan Lubuntun Apache instanssi

Tarkastetaan että Apache2 -palvelu on käynnissä.

service apache2 status

lubuntu@lubuntu-virtualbox:~$ service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-10-13 14:47:57 EEST; 5min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 654 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 688 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 1070)
   Memory: 7.7M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ├─688 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─689 /usr/sbin/apache2 -k start
       └─690 /usr/sbin/apache2 -k start

loka 13 14:47:57 lubuntu-virtualbox systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
loka 13 14:47:57 lubuntu-virtualbox apachectl[673]: AH00558: apache2: Could not reliably >
loka 13 14:47:57 lubuntu-virtualbox systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Voit katkaista tulosteen painamalla q näppäintä.

Testaa paikallisella koneella wget komennolla komentokehotteesta että web-palvelin toimii & vastaa.

wget http://127.0.0.1/

lubuntu@lubuntu-virtualbox:~$ wget http://127.0.0.1/
--2020-10-13 14:55:12-- http://127.0.0.1/
Connecting to 127.0.0.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11010 (11K) [text/html]
Saving to: ‘index.html.1’

index.html.1      100%[==========================>] 10,75K --.-KB/s  in 0s   

2020-10-13 14:55:13 (313 MB/s) - ‘index.html.1’ saved [11010/11010]

Tarkasta haettu/ladattu index.html -tiedosto.

more index.html

Palvelin on varustettu oletuksena yksinkertaisella index.html -tiedostolla.

lubuntu@lubuntu-virtualbox:~$ more index.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml
1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  Last updated: 2016-11-16
  See: https://launchpad.net/bugs/1288690
 -->
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Data Networks - Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
  <style type="text/css" media="screen">
 * {
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
 }

 body, html {
  padding: 3px 3px 3px 3px;
  ...........
  ...........
  ...........

Voit katkaista tulosteen painamalla q näppäintä.

Säädetään/muutetaan HTML tiedostoa palvelimella

Editointi

Kaksi eri vaihtoehtoa

 1. Voit editoida tiedostoa sijainnissa: /var/www/html/index.html

  • sudo nano /var/www/html/index.html ja käytä oletus käyttäjätunnusta & salasanaa Lubuntu työasemalle
  • editoi tiedostoa ja tallenna se näppäin(yhdistelmillä) CTRL+X ja Y
   • Voisit muokata tiedostoon esim. opiskelijanumerosi tai nimesi, jonka kuvankaappaat
 2. Voit siirtää sinun Web tekniikat -opintojakson verkkosivut Lubuntu virtuaalikoneelle

Bug: Step 2 might cause problems

Helpoin tapa on leikkata&liimata tiedostot yksi kerrallaan leikepöydän lävitse virtuaalikoneelle

Tarkastellaan toiminnallisuutta työpöydän lävitse

Kun olet editoinut ja tallentanut muutokset palvelimella. Ota asiakas Lubuntu virtuaalikone ja * Käynnistä selain * Selaa osoitteeseen http://<ip address of Lubuntu server>

Esimerkki

!a

Ota kuvankaappaus virtuaalikoneesta/selaimesta, jossa verkkosivu näkyy ja dokumentoi se repositorioosi.

Wireshark HTTP GET

Liitä Lubuntu Wireshark jollekkin linkille HTTP asiakassovelluksen (selaimen) ja HTTP palvelinsovelluksen (Lubuntu jolla Apache pyörii) välille.

Kaappaa HTTP liikennettä (voit filteröidä liikennettä syöttämällä http filter kenttään).

 1. Tutki ja kuvankaappaa paketeista
  • HTTP GET
  • user-agent
 2. Mitä kentät sisältävät?

Dokumentoi ne repositorioosi.

Takaisin opintojakson aikatauluun?

Takaisin opintojakson aikatauluun


Lisenssi

Tämän opintojakson materiaalin on kirjoittanut Karo Saharinen ja se on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi