Skip to content

M07 Silmukan havaitseminen, osa 2 - IPv4, Reititys

Takaisin opintojakson aikatauluun

Opetusvideot

Dynaaminen reititys (eng. Dynamic Routing)

Viime kappaleessa opimme kytkinverkkojen silmukoista OSI Mallin 2. kerroksella.

 • Kehys tulee edelleen lähetetyksi uudelleen ja uudelleen silmukassa

Sama ilmiö voi tapahtua reititin verkoissa OSI Mallin 3. kerroksella

 • Paketti tulee edelleen lähetetyksi uudelleen ja uudelleen silmukassa

Onneksemme OSI Mallin kerroksella 3 on käytössä Time To Live -kenttä joka estää katastrofiset tietoverkon sulamiset.

Staattinen reititys voi helposti muodostaa reitityssilmukoita, jos sen konfiguroi väärin. Tämän vuoksi staattisten reittien automatisoitu asennus on keksitty, eli dynaaminen reititys.

Erot dynaamisen ja staattisen reitityksen välillä

Staattiset reitit on yksinkertaisia ymmärtää, koska ihminen asettaa ne. Yksinkertaisimmillaan ne ovat kylttejä (tämä aliverkko, tämä etäisyys, tähän suuntaan) risteyksissä (reitittimillä).

Dynaaminen reititys onkin erilainen peto taltutettavaksi.

 1. Reitittimet oppivat toisiltaan naapuruuksien (eng. adjacencies) kautta
 2. Naapuruudet muodostetaan tiettyjen muodollisuuksien lävitse
 3. Tämän jälkeen aliverkkojen saavutettavuustietoja jaetaan naapureille

Näitä askelmia ratkaisevat useat eri kilpailevat protokollat.

Ratkaisuja

Etäisyysvektori (eng. Distance Vector)

Kuten nimi sanoo, jokainen aliverkko julistetaan olevan tietyn etäisyyden ja vektorin päässä. Esim.

etäisyys = 100 kilometriä

vektori = luoteeseen

Nämä etäisyydet ja vektorit mainostetaan naapurireitittimille. Jotkut syyttävät näiden mainostusten olevan kuulopuheita ja mahdollisesti alttiita rikkinäiselle puhelimelle.

Protokollia tässä etäisyysvektoriperheessä on:

 • Border Gateway Protocol - BGP - tähän keskitytään tällä opintojaksolla
 • Routing Information Protocol - RIP
 • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol - EIGRP

Lyhin polku ensin (eng. Shortest Path First)

Tämä perhe dynaamisessa reitityksessä käyttää kaikki samaa algoritmiä; Djistran algoritmi - Shortest Path First.

Algoritmi vaatii täydellisen tietokannan (näkymän) topologiasta. Algoritmi ajetaan tämän tietokannan lävitse löytääkseen/valitakseen lyhimmät polut jokaiseen aliverkkoon. Yksityiskohdat algoritmistä on osa Tietorakenteet ja algoritmit -opintojaksoa.

Protokollat tässä perheessä ovat:

 • Open Shortest Path First - OSPF - tähän keskitytään tällä opintojaksolla
 • Intermediate System to Intermediate System - IS-IS

OSPF - Open Shortest Path First

OSPF on muodostunut de facto reititysprotokollaksi useassa eri tietoverkossa.

RFC 2328 - OSPF Version 2

"OSPF is designed to be run internal to a single Autonomous System. Each OSPF router maintains an identical database describing the Autonomous System's topology. From this database, a routing table is calculated by constructing a shortest-path tree."

Hinta (tai nopeus)

OSPF:n ytimessä on tietoliikenne linkkien hinnat (eng. cost). Tämä on metriikka (eng. metric) jolla reittejä voidaan eritellä toisistaan.

Eri (ethernet) linkkinopeuksia käytetään laskemaan/määrittämään tätä hintaa perustuen oletuskaistaan (eng. reference-bandwidth) joka on 100 000 000 tai 10^8

Note

Oletuskaista on siis 100 Mbit/s, eli 100M Ethernet linkin hinta on 1

100 000 000 / 100 000 000 = 1

Jokatapauksessa oletuskaistaa voi muuttaa komennolla

vyos@vyos# set protocols ospf auto-cost reference-bandwidth 
Possible completions:
  <1-4294967> Reference bandwidth cost in Mbits/sec (default 100)

Warning

Tätä muuttujaa voi muuttaa konfiguraation kautta, mutta sen täytyy olla identtinen kaikissa OSPF -verkon reitittimissä (tai autonomisen alueen sisällä). Tästä varoittaa myös Vyos -käyttöjärjestelmä:

[ protocols ospf auto-cost reference-bandwidth 1000 ]
OSPF: Reference bandwidth is changed.
Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers

Naapuruus (eng. Adjacency)

Naapuruudet muodostetaan OSPF -pakettien vaihdon lävitse.

OSPF pakettityyppi tarkoitus
Hello Muodostaa ja ylläpitää naapuruuksien tilatietoja naapureiden kanssa
Database Description Packet Kuvailee OSPF (linkki-tila) tietokannan sisältöä
Link State Request Pyytää OSPF -tietokannan rivejä naapuroivilta reitittimiltä
Link State Update Lähettää linkki-tila päivityksiä (eng. link-state advertisements - LSAs) naapurireitittimille
Link State Acknowledgement Kuittaa LSA:n vastaanoton naapurille

Reititin-ID naapuruudessa

OSPF reitittimien pitää yksilöidä itsensä Reititin-ID:n avulla (eng. router-id). Tätä käytetään yksilöimään mikä reititin on kukakin tietokannassa. IPv4 osoitetta käytetään yksilöimään reititin.

Yleensä reititin-id:n valitseminen tapahtuu seuraavasti

 1. router-id -komento set protocols ospf parameters router-id <x.x.x.x>
 2. Korkein binäärinen numero/osoite (muista IPv4 on 32 bittinen muuttuja) loopback rajapinnoissa
 3. Korkein binäärinen numero/osoite (muista IPv4 on 32 bittinen muuttuja) muissa rajapinnoissa (esim. ethernet0)

Loopback rajapinta?

Loopback rajapinnat ovat rajapintoja reitittimellä, jotka eivät koskaan sammu ellei laite ole tulessa/käyttöjärjestelmä kaadu.

On järkevää luoda rajapinta joka on "aina ylhäällä", koska se on kätevä - verkkolaitteen hallinta-IP:tä varten - eri reititysprosesseille kuten OSPF, BGP, ...

Tyypillisesti Ethernet portit voivat mennä alas linkkikakoksen takia. Täten jos hallinta-IP on sidottuna yksittäiseen eth0 rajapintaan ja ethernet kaapeli menee poikki. Koko laite "näyttää olevan alhaalla" vaikka sillä voisi olla täysin toimiva osoite rajapinnassa eth1.

Loopback:t eivät "kytkeydy" mihinkään eli niissä voi käyttää /32 aliverkon maskilla olevaa IPv4 osoitetta. Ne yksilöivät yksittäisen reitittimen. Tämän osoitteen voi asettaa komennolla:

set interfaces loopback lo address <x.x.x.x/32>

Muista että yläpuolinen on (todella pieni) aliverkko itsessään ja se täytyy dynaamisesti reitittää tietoverkossa.

Naapuruuden tilat

Naapuruudet menevät eri tilojen lävitse perustuen mitä tietoa on naapurin kanssa vaihdettu.

Naapuruus Tarkoitus
Down Mitään tietoa ei ole vaihdettu kenenkään kanssa
Init OSPF lähettää Hello paketteja tasaisin väliajoin naapuroiville reitittimille
Two-way OSPF on nähnyt toisen reitittimen Hello -paketin!
ExStart Kaksi reititintä lähettää Tietokannan kuvaus -paketteja (eng. DataBase Description (DBD) -packets) ja ovat valitsemassa Määriteltyä reititintä (eng. Designated Router) ethernet segmenttiin.
Exchange Kaksi reititintä lähettää Tietokannan kuvaus -paketteja toisilleen ja vertailevat onko heillä täydelliset tietokannat
Loading Reititin voi vielä lähettää LSA viestejä toisille reitittimille pyytääkseen lisää tietoa, mutta Lyhin polku ensin -algoritmi on ajossa
Full adjacency Lyhin polku ensin -algoritmi on ajettu tietokannan lävitse ja reitittimen reititystaulu on valmiina

OSPF ei ole nopein mahdollinen protokolla tilakoneeltaan ja algoritmin ajamiselta (suuresta) tietokannasta saadakseen reititystaulun valmiiksi

Ole kärsivällinen! Erityisesti virtuaalikoneillamme...

Naapuruuden muodostavien pakettien vaihto - esimerkki

!a

Wireshark -tiedosto löytyy täältä

1 - OSPF Hello!

!a

2 - OSPF Hello!

!a

3 - OSPF Hello! Näen sinut 192.168.15.254

!a

4 - OSPF Hello! Näen sinut 172.16.0.1

!a

5 - OSPF Hello! Minä olen DR

!a

6 - OSPF Hello! Sinä olet DR

!a

7 - OSPF DBD! Tämä on tietokantani

!a

8 - OSPF DBD! Tämä on tietokantani

!a

9 - OSPF DBD! LSA1: Tässä on yksi linkki-tila

!a

10 - OSPF DBD! LSA1: Tässä on yksi linkki-tila

!a

11 - OSPF DBD! Kiva! LSRequest: Kerro minulle lisää

!a

12 - OSPF DBD! Kiva! LSUpdate: Tässä on lisää

!a

13 - OSPF DBD! Kiva! LSAcknowledge: vastaanotettu!

!a

Tietokannat

OSPF Tietokannat

Tämä on OSPF:n taustalla toimiva tietokanta. Sen riveinä ja sarakkeina on lopulta eri linkki-tiloja joita on saatu naapuruuksilta. Tästä muodostuu lopulta yksi iso linkki-tila tietokanta (eng. link-state database).

Tietokantaa voi tutkia reitittimeltä komennolla show ip ospf database, mutta sitä ei tarvitse sen enempää ymmärtää. Ongelma tapauksissa reititystaulun kanssa saattaa joskus harhaantua tutkimaan tietokannan rakennetta.

vyos@vyos:~$ show ip ospf database

    OSPF Router with ID (192.168.15.254)

        Router Link States (Area 0.0.0.0)

Link ID     ADV Router   Age Seq#    CkSum Link count
172.16.0.1   172.16.0.1    434 0x80000008 0x4837 2
192.168.15.254 192.168.15.254  447 0x8000000a 0x628c 3

        Net Link States (Area 0.0.0.0)

Link ID     ADV Router   Age Seq#    CkSum
25.0.0.1    192.168.15.254  427 0x80000005 0xfb93

vyos@vyos:~$
Tähän tietokantaan Lyhin Polku Ensin -algoritmi (eng. Shortest Path First) ajetaan muodostaakseen Lyhimmän Polun Puun (eng. Shortest Path Tree).

Reititystietokanta (eng. Routing Information Base - RIB)

Kun Lyhimmän Polun Puu on luotu, sen lopputulemaa käytetään muodostamaan reititystaulu.

vyos@vyos:~$ show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
    O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
    T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP,
    F - PBR, f - OpenFabric,
    > - selected route, * - FIB route

O  25.0.0.0/24 [110/100] is directly connected, eth1, 01:40:31
C>* 25.0.0.0/24 is directly connected, eth1, 01:47:15
O>* 172.16.0.0/24 [110/200] via 25.0.0.2, eth1, 01:39:36
O  192.168.0.0/24 [110/1000] is directly connected, eth0.5, 01:40:31
C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, eth0.5, 01:47:16
O  192.168.10.0/24 [110/1000] is directly connected, eth0.10, 01:40:31
C>* 192.168.10.0/24 is directly connected, eth0.10, 01:47:15
C>* 192.168.15.0/24 is directly connected, eth0.15, 01:47:15
vyos@vyos:~$ 

Huom! Samoihin verkkoihin on useita rivejä, mutta >* merkattu on valittu reitti ja FIB reitti (Asennetaan edelleenlähetystietokantaan (eng. forwarding information base) ja käytetään pakettien edelleenlähettämiseen).

Alueet ja roolit (eng. Areas and Roles)

Roolit

Määritelty reititin (eng. Designated Router - DR).

On reititin joka pääasiassa hoitaa linkkitila-päivitysten jakelun verkkosegmentissä johon voi kytkeytyä monia laitteita (kuten Ethernet)

Vara-määritelty reititin (eng. Backup Designated Router - BDR).

On varalla oleva reititin DR:lle, joka tarvittaessa hoitaa linkkitila-päivitysten jakelun verkkosegmentissä johon voi kytkeytyä monia laitteita (kuten Ethernet).

Drother - OSPF:n kykenevä reititin

Kuuntelee DR ja BDR -reitittimiä verkon päivitysten varalta (LSA viestejä) ja ilmoittaa heille myös omat muutoksensa. DR:n vastuulla on lähettää Drotherilta toiselle Drotherille päivitykset.

Alueen reuna reititin - Area Border Router - ABR

OSPF voidaan segmentoida alueisiin (eng. Area) jolloin reitittimet alueilen välillä nimetään ABR:ksi. Niillä on OSPF tietokanta per alue, eli yhdessä ABR:ssä on useita tietokantoja.

Mikä on alue

Alue on yksittäinen OSPF tietokanta. OSPF:n pilkkominen alueisiin johtaa pienempään tietokantaan eli nopeampaan algoritmin läpiajoon. Eli OSPF pilkkonen on kannattavaa, jos verkon koko alkaa aiheuttamaan reitityksessä ongelmia.

On olemassa 'vanha' suositus että OSPF alueella saa olla max 50 reititintä

Todennäköisesti tietokoneiden raudan kehityksen suhteen tämä rajoitus on muuttunut, mutta ... silti.

Jos alueet on segmentoitu, ei yhden alueen linkkiviat vaikuta toiseen. Säästäen tietokantamuutokset pienemmiksi ja täten algoritmien ajotarve vähenee.

Miten alueet pitäisi muodostaa?

Tämä on nyt linkki-tila algoritmien ytimessä.

Alue 0 kutsutaan selkäranka-alueeksi OSPF:ssä. Kaikki muut alueet pitää olla liitettynä selkäranka alueeseen.

Muussa tapauksessa OSPF muuttuu etäisyys-vektori-reititysprotokollaksi

Tämä ei ole todellakaan mitä halutaan

Esimerkkikuva Alueista & rooleista

!a

Konfiguroidaan OSPF

Tässä kappaleessa on paljon komentoja, jotka yhteenvedetään (tai osaa jopa toistetaan) tässä

OSPF:n pystytys

set protocols ospf parameters router-id <x.x.x.x>

Jos haluat router-id:n asettamista manuaalisesti, käytä set protocols ospf parameters router-id <x.x.x.x> jossa <x.x.x.x> on esimerkiksi loopbackin IPv4 osoite.

set protocols ospf area 0 network <x.x.x.x/xx>

Jossa <x.x.x.x/xx> on niiden aliverkkojen verkon osoite jotka liittyvät OSPF reitittimeen.

Tällä komennolla on kaksoistarkoitus

 1. Se lähettää ja vastaanottaa OSPF Hello viestejä rajapinnasta johon kyseinen verkko on konfiguroitu
 2. Se lisää verkon OSPF tietokantaan ja rupeaa mainostamaan sitä naapureille
Komentoja lisäämään kyberturvallisuutta OSPF -reititykseen

set protocols ospf passive-interface <interface>

set protocols ospf area 0 network <x.x.x.x/xx> -komento alkaa lähettämään OSPF Hello paketteja annettuun <x.x.x.x/xx> -aliverkkoon. Tämä ei ole aina haluttu ilmiö, koska sitä tarvitaan myös verkon mainostamiseen naapuroiville reitittimille. Poistaaksesi OSPF Hello pakettien lähetyksen, voit käyttää yläpuolista komentoa (esim. poistaaksesi OSPF Hello työasema VLAN:sta)

set protocols ospf area 0 authentication md5

Jos lisäturvallisuutta kaivataan, voivat OSPF naapurit tunnistautua toisillensa käyttäen MD5 tarkastussumma-algoritmia.

Käytetty "salasana" (tai siitä johdettu tarkastussumma) pitää määrittää per rajapinta.

set interfaces ethernet eth0 ip ospf authentication md5 key-id <id> md5-key <MD5 Key (16 characters or less)>

Käytetty "salasana" (tai siitä johdettu tarkastussumma) pitää määrittää per rajapinta.

Example

set interfaces ethernet eth0 ip ospf authentication md5 key-id 1 md5-key kissa123

Info: Mikä on MD5-key?

"kissa123" tuottaa (md5) tarkastussumman 7b2b0f47573b18442d941b7487a76804 OSPF HELLO viesteihin.

Tarkastussumman voi tarkastaaa esim. student.labranet.jamk.fi -palvelimella, jos haluat.

[sahka@student ~]$ echo kissa123 > md5_passu.txt
[sahka@student ~]$ cat md5_passu.txt
kissa123
[sahka@student ~]$ md5sum md5_passu.txt
7b2b0f47573b18442d941b7487a76804 md5_passu.txt
[sahka@student ~]$

Tarkastussummafunktiot on osa Kyberturvallisuus -opintojaksoa.

Tarkastellaan OSPF toiminallisuutta

Ensimmäinen asia on yleensä tarkastella naapuruuksien muodostumista. Näitä tiloja voi seurata alapuolisella komennolla.

show ip ospf neighbor
vyos@vyos:~$ show ip ospf neighbor 

Neighbor ID   Pri State      Dead Time Address     Interface      RXmtL RqstL DBsmL
172.16.0.1    1 Full/Backup    32.794s 25.0.0.2    eth1:25.0.0.1      0   0   0

Yleensä seuraava vaihe jätetään välitse ja hypätään suoraan reititystauluun, mutta joskus OSPF tietokannan läpikäynti on tarpeellista. Tämä on myös hyvä huomata että muodostuu opiskellessa protokollaa. Tietokantaa voi siis tarkastella alapuoleisella komennolla.

show ip ospf database
vyos@vyos:~$ show ip ospf database

  OSPF Router with ID (192.168.15.254)

    Router Link States (Area 0.0.0.0)

Link ID     ADV Router   Age Seq#    CkSum Link count
172.16.0.1   172.16.0.1   1125 0x8000000a 0x4439 2
192.168.15.254 192.168.15.254  739 0x80000011 0x4bd5 3

    Net Link States (Area 0.0.0.0)

Link ID     ADV Router   Age Seq#    CkSum
25.0.0.1    192.168.15.254 1109 0x80000007 0xf795

Lopputuote on kuitenkin maali johon tähdätään, eli reititystauluun asetetut reitit tarkastetaan alapuoleisella komennolla.

show ip route
vyos@vyos:~$ show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
    O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
    T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP,
    F - PBR, f - OpenFabric,
    > - selected route, * - FIB route

O  25.0.0.0/24 [110/1] is directly connected, eth1, 00:43:25
C>* 25.0.0.0/24 is directly connected, eth1, 02:50:07
O>* 172.16.0.0/24 [110/101] via 25.0.0.2, eth1, 00:43:25
O  192.168.0.0/24 [110/1] is directly connected, eth0.5, 00:41:55
C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, eth0.5, 02:50:08
O  192.168.10.0/24 [110/1] is directly connected, eth0.10, 00:41:55
C>* 192.168.10.0/24 is directly connected, eth0.10, 02:50:07
C>* 192.168.15.0/24 is directly connected, eth0.15, 02:50:07

Reititystaulusta voi myös suodattaa pelkät OSPF -reitit alapuoleisella komennolla.

show ip route ospf
vyos@vyos:~$ show ip route ospf
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
    O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
    T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP,
    F - PBR, f - OpenFabric,
    > - selected route, * - FIB route

O  25.0.0.0/24 [110/1] is directly connected, eth1, 00:43:49
O>* 172.16.0.0/24 [110/101] via 25.0.0.2, eth1, 00:43:49
O  192.168.0.0/24 [110/1] is directly connected, eth0.5, 00:42:19
O  192.168.10.0/24 [110/1] is directly connected, eth0.10, 00:42:19

Jos rupeaa epäilemään ongelmia OSPF instanssissa reitittimellä. Voi yleisiä OSPF asetuksia tarkastella alapuolisella komennolla.

show ip ospf
vyos@vyos:~$ show ip ospf
 OSPF Routing Process, Router ID: 192.168.15.254
 Supports only single TOS (TOS0) routes
 This implementation conforms to RFC2328
 RFC1583Compatibility flag is disabled
 OpaqueCapability flag is disabled
 Initial SPF scheduling delay 0 millisec(s)
 Minimum hold time between consecutive SPFs 50 millisec(s)
 Maximum hold time between consecutive SPFs 5000 millisec(s)
 Hold time multiplier is currently 1
 SPF algorithm last executed 38m50s ago
 Last SPF duration 74 usecs
 SPF timer is inactive
 LSA minimum interval 5000 msecs
 LSA minimum arrival 1000 msecs
 Write Multiplier set to 20 
 Refresh timer 10 secs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
 Number of areas attached to this router: 1
 Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
  Number of interfaces in this area: Total: 3, Active: 3
  Number of fully adjacent neighbors in this area: 1
  Area has no authentication
  SPF algorithm executed 7 times
  Number of LSA 3
  Number of router LSA 2. Checksum Sum 0x0000900e
  Number of network LSA 1. Checksum Sum 0x0000f795
  Number of summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
  Number of ASBR summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
  Number of NSSA LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
  Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
  Number of opaque area LSA 0. Checksum Sum 0x00000000

Jos on jotain ongelmia naapuruuksien muodostumisessa, on hyvä tarkastaa OSPF:n asetuksia eri rajapinnoissa:

show ip ospf interface
vyos@vyos:~$ show ip ospf interface 
eth0.5 is up
 ifindex 4, MTU 1500 bytes, BW 100 Mbit <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
 Internet Address 192.168.0.254/24, Broadcast 192.168.0.255, Area 0.0.0.0
 MTU mismatch detection: enabled
 Router ID 192.168.15.254, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 No backup designated router on this network
 Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
 Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 6.874s
 Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
eth0.10 is up
 ifindex 6, MTU 1500 bytes, BW 100 Mbit <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
 Internet Address 192.168.10.254/24, Broadcast 192.168.10.255, Area 0.0.0.0
 MTU mismatch detection: enabled
 Router ID 192.168.15.254, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 No backup designated router on this network
 Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
 Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 7.171s
 Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
eth1 is up
 ifindex 3, MTU 1500 bytes, BW 1000 Mbit <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
 Internet Address 25.0.0.1/24, Broadcast 25.0.0.255, Area 0.0.0.0
 MTU mismatch detection: enabled
 Router ID 192.168.15.254, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Backup Designated Router (ID) 172.16.0.1, Interface Address 25.0.0.2
 Saved Network-LSA sequence number 0x80000007
 Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
 Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
  Hello due in 6.656s
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Jatka harjoituksiin!

Konfiguroi OSPF

Kertaa materiaalia pienellä tietovisalla?

Tietoverkot Quiz - M07 Silmukan havaitseminen, osa 2 - IPv4, Reititys

Takaisin opintojakson aikatauluun?

Takaisin opintojakson aikatauluun


Lisenssi

Tämän opintojakson materiaalin on kirjoittanut Karo Saharinen ja se on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi